Hajnóczy József

Élt: 1750 -1795

Hajnóczy József jó ideig Horpácson élt, mint Széchényi Ferenc könyvtárosa, titkára, sőt barátja.

1750. május 3-án született Modoron. Apja evangélikus pap volt. A gimnáziumot Sopronban és Pozsonyban végezte. A ma­gyaron kívül beszélt latinul, görögül, héberül, németül, franciául és szlo­vákul. Pályáját Forgách Miklós nyitrai főispán titkáraként és jogtanácsosaként kezdte. Itt ismerkedett meg a francia enciklopédisták írásaival1778-ban került Széchényi Ferenchez, itt készítette el a horpácsi Szé­chényi-könyvtár katalógusát. Az 1790-es évek elején Bécsben találko­zott először Kazinczy Ferenccel, és ami végzetessé vált számára: Martinovics Ignáccal is.

Latin nyelvre fordította a jakobinusok alkotmányát, terjesztette a refor­mátorok "kátéját". Több aláíratlan, 1. Ferencet bíráló munkája jelent meg. Hozzákezdett a magyar jobbágyság sorsát összefoglaló munkájához, amely­re Széchényi Ferenctől ötven aranyelőleget is kapott, de művével csak 1244-igjutott el. Minden munkáját betiltották.

Martinovics után Hajnóczyt is elfogták Bécsben, később Budára hoz­ták. A királyi ítélőtábla fej- és jószágvesztésre ítélte. 1795. május 20-án a Vérmezőn kivégezték. Bátran halt meg. Utolsó szavai: "Ne higgyék, hogy gonosztevő valék! Szándékaim jók és tiszták voltak. Az igazság ál­dozataként halok meg."

A sopronhorpácsiak őt valóban csak az emlékezetükben őrzik, amelyet azzal érdemelt ki, hogy 1778-1780 között Széchényi Ferenc könyvtáro­saként itt élt, és elkészítette a sopronhorpácsi gyűjtemény katalógusát.

Ez a weboldal kizárólag a technikai működéshez használ cookie-t, a jobb felhasználói élmény érdekében. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy cookie-t helyezhessünk el az Ön által éppen használt digitális eszközén.
Elfogadom Nem fogadom el